-->

Friday, March 29, 2013

Wanita Adalah Bintang Di langit Yang Gelap

Cahaya : “Senyumanmu kepada saudranya adalah sedekah”
Bila nestapa datang menimpa
Mintalah tolong kepada Tuhan
Yang Maha Esa
Yang Maha Kuasa

Wanita muslimah shalihah adalah wanita yang baik dan patuh kepada suaminya,
setelah taat kepada Rabb-Nya.  Rasulullah SAW memuji wanita semacam itu dan menyebutnya sebagai wanita yang ideal yang menjadi pencarian kaum lelaki.  Ketika ditanya tentang kriteria isteri yang baik, beliau menjawab, “Yaitu isteri yang menyenangkan bila suami memandang, patuh bila disuruh, tidak membantah suaminya dalam hal dirinya, dan tidak membelanjakan harta suaminya dengan sesuatu yang tidak disuka (suaminya).” (HR. Nasa’i dan Ahmad).

Ketika turun Ayat, “Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, siksa yang pedih”. (QS. At-Taubah : 34).

Umar bin Khathab RA – dengan ditemani oleh Tsauban RA – bergegas menemui Nabi SAW dan berkata, “Wahai Nabi Allah, ayat ini dirasakan sangat berat oleh sahabat-sahabat Anda!” lalu Nabi SAW bersabda,
“Maukah engkau kuberitahukan tentang sebaik-baik harta simpanan seseorang?  Yaitu Isteri yang shalihah.  JIka dilihat menyenangkan, jika disuruh patuh dan jika ditinggal pergi ia menjaga diri.” (HR. Abu Daud).

Rasulullah SAW juga mengaitkan antara masuknya seorang wanita ke dalam Surga dengan ridla suaminya.  Dari Ummu Salamah RA ia berkata, Rasulullah  SAW bersabda,
“Siapapun wanita yang meninggal dunia dan suaminya ridla kepadanya, maka ia akan masuk Surga.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Jadilah wanita semacam ini, pasti Anda bahagia!
Pancaran : “Selalu ada tempat terdepan, asal Anda mau meningkatkan kualitas dan kesempurnaan amalan (pekerjaan) Anda.

By. DR. A’idh Al-Qarni

No comments:

Post a Comment